top of page
Communication Tower

Myndighetsnätverk

Myndighetsnätverk

Redan för 20 år sedan startade jag och en kollega ett nätverk mellan våra största myndigheter, bland annat Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Tullen, Skatteverket och Kronofogden. Tanken var att stödja varandra vid upphandlingar, teknikskiften mm. Nu har dessa nätverk växt och omfattar 4 olika områden med ett stort antal
myndigheter som medlemmar. Inriktningen för de fyra nätverken är:


   1. Verksamhetsarkitektur (Vissa medlemmar är IT-arkitekter)
   2. Infrastruktur
   3. Telefoni
   4. Samverkan

Kompetensnätverk
Kjell bild 1 .png

Vi driver idag ett flertal närverk med chefer och experter från den offentliga sektorn. Nätverken bygger på ett lärande och en kunskapsbyggnad 

inom områden som...

bottom of page