top of page
Mobimake logga.png

Mobimake AB drivs av Ulf Aronsson med affärsidén att erbjuda seniora konsulttjänster och produktutveckling inom mobil IT, baserat på över 25 års erfarenhet från ledande befattningar på tex konsultföretagen Enea och Init.

Genom vårt nätverk har vi möjlighet att erbjuda ett flertal olika konsulttjänster. Framförallt ger en mycket lång och gedigen erfarenhet av offentlig sektor goda kontakter och know how.
Några myndigheter som detta omfattar är Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen , Försvarets Materielverk, FRA, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Forsmark m fl. Referenser till dessa myndigheter ges på önskemål från kund. Nedan beskriver vi olika typer av tjänster som är vanliga.


IT Strategi
Hjulen snurrar allt fortare inom IT och det krävs hela tiden ett IT-stöd som ger maximal nytta för att optimera ett företags/organisations leveransförmåga. B la ställs krav på att lösningarna skall vara skalbara och snabbt utbytbara. Likaså ska nya mobila kanaler snabbt kunna anslutas. Samtidigt som den nya IT-lösningen ska kunna integreras med befintliga äldre lösningar. Givetvis kan detta omfatta många andra aspekter, men det är framförallt en samlad erfarenhet som avgör hur strategin ska se ut och vad som är viktigt. Likaså krävs kunskaper om kommande teknik och trender. Genom t ex täta kontakter med Gartner, bevakas dessa områden.
 

Projektledning
Ett område som kan betyda väldigt mycket och skifta i omfattning. Vår gemensamma nämnare är leverans och genom lång erfarenhet  har vi lärt oss att ta några steg uppåt för att inte fastna i tekniken utan att istället prioritera leveransen. Vi använder oss av metoder som Pejl, PPS, PROPS, m fl.

 

Vanliga projekt som vi arbetar med är systemutveckling, upphandling, test, audit/revision, konceptframtagining m.m.
 

Säkerhetsexperter
Design och Implementation – Vi har lång erfarenhet av att konstruera och bygga allt ifrån enkla, hostbaserade säkerhetslösningar till mycket stora, redundanta säkerhetsinfrastrukturslösningar.
 

Revisioner och Audit – Vi granskar era lösningar och implementationer för att hitta potentiella svagheter som kan korrigeras.
 

Utbildning – Vi kan erbjuda skräddarsydd utbildning inom avseende IPv6, DNSSEC och nätverkssäkerhet, som alla tre är våra specialistområden sedan flera år tillbaka.

Arkitektur & systemutveckling
Vi är framförallt inriktade mot utveckling inom den mobila delen. Fokus ligger på webbappar och native appar för IOS och Android. Den senaste tiden har tyngdpunkten alltmer hamnat på webbappar i kombination med behovet att bygga om befintliga webblösningar för responsiv design.


Interaktionsdesign och grafisk design
Användargränssnittet och känslan för flödet i en webbapplikation blir alltmer viktigare. Speciellt nu när alla förväntar sig responsiv design för smarta telefoner och surfplattor. Vi har ett flertal UX-designers inom nätverket som har långårig erfarenhet.
 

Utbildning
I samband med åtaganden genomför vi gärna utbildningsprojekt. Det kan t ex gälla nya säkerhetsrutiner, nya mobila lösningar och även införande av nya IT-system.

bottom of page