top of page
Office Desk

Kunskap & Lärande

Utredningar

Då jag har varit drivande och ansvarat för stora Infrastrukturutredningar hos två av våra största myndigheter är det naturligt att WME Konsult AB kan fungera som stöd och bollplank vid utredningar inom främst Telekomområdet. Jag har arbetat med uphandling, driftsättning och förvaltning av några av Sveriges största nätverk och Telekominstallationer.

Utredningar
Upphandlingar

Har ansvarat för och varit drivande i mycket stora upphandlingar till två av våra största myndigheter. Har under flera år suttit som myndighetsrepresentant i en Styrgrupp hos Kammarkollegiet för stora Ramavtals-upphandlingar inom telekomområdet. WME Konsult AB kan fungera som stöd och bollplank vid upphandlingar.

Upphandlingar
Implementation 

WME Konsult AB kan via samarbetspartners ta ansvar för implementation av tekniska lösningar. Projekterade och genomförde bland annat ett av Sveriges största IP-telefoniprojekt.

Implementation
Utbildning

Har under många år arbetat med utbildningar och tagit fram kursmaterial för utbildningar såväl nationellt som internationellt. Har i SIDAs regi tagit fram kursmaterial och genomfört ett stort antal
kurser i Nätverk och kommunikation samt säkerhet för IT-personal hos Finansministeriet i Hanoi, Vietnam. Har tagit fram ett omfattande kursmaterial och genomfört ett antal kurser inom Nätverk och Kommunikation hos Finansministeriet S:t Petersburg. Genomfört ett antal kurser och har tillsammans med en av mina samarbetspartners tagit fram förslag på tekniska lösningar av nätverk och kommunikationslösningar till Finansministeriet i Polen. Detta gjordes i samband med Polens inträde i EU. Kurser hölls vid ett flertal tillfällen i Warszawa och Bydgoszcz.

Utbildning
Konsultförmedling

Kan via vårt mycket stora nätverk av erfarna konsulter och kollegor erbjuda förmedling av konsulter inom i stort sett alla IT-branchens olika områden.

Konsultförmedling
bottom of page