Seniora konsulttjänster
40 års erfarenhet
Telekom & Mobilitet
Våra tjänster
Utredning

Då jag har varit drivande och ansvarat för stora Infrastrukturutredningar hos två av våra största myndigheter är det naturligt att WME Konsult AB kan fungera som stöd och bollplank vid utredningar inom främst Telekomområdet.

Upphandling

Har ansvarat för och varit drivande i stora upphandlingar i mångmiljonklassen till två stora myndigheter. Har under flera år suttit som myndighetsrepresentant i en Styrgrupp hos Kammarkollegiet för stora Ramavtals-upphandlingar inom telekomområdet. WME Konsult AB kan fungera som stöd och bollplank vid upphandlingar.

Implementation

WME Konsult AB kan via samarbetspartners ta ansvar för implementation av tekniska lösningar.

Utbildning

Har i SIDAs regi tagit fram kursmaterial och genomfört ett stort antal kurser i Nätverk och kommunikation samt säkerhet för IT-personal hos Finansministeriet i Hanoi, Vietnam. Har tagit fram ett omfattande kursmaterial och genomfört ett antal kurser inom Nätverk och Kommunikation hos Finansministeriet S:t Petersburg.
Genomfört ett antal kurser och har tillsammans med en av mina samarbetspartners tagit fram förslag på tekniska lösningar av nätverk och kommunikationslösningar till Finansministeriet i Polen. Detta gjordes i samband med Polens inträde i EU. Kurser hölls vid ett flertal tillfällen i Warszawa och Bydgoszcz.

 

Mobimake har mycket stor erfarenhet inom konsultverksamhet mot offentlig sektor
vilket har lett till att företaget fått förtroendet och tecknat ramavtal med olika
organisationer. Idag har Mobimake direkta ramavtal med flera stora myndigheter.

XPD är ett försäljarneutralt och oberoende säkerhetskonsultföretag med en kundbas inom bank, finans, militära industrin, kärnkraftsindustrin, statliga kontor, myndigheter, sjukhus, internetleverantörer samt applikationstjänstleverantörer i Europa och USA. XPD är en kvalificerad leverantör till kärnkraftsindustrin och är årligen certifierat av branschnätverket och kvalificeringssystemet Sellihca.

Storedsafe är ett innovationsföretag inom säkerhetsområdet. Alla produkter bygger på Storedsafe Secure Platform som ger stark kryptering, Rollbaserad åtkomstkontroll, full audit trail och tvåfaktorautenticering.
 

Samarbetspartner

WME har samarbetspartners med djup teknisk kompetens samt projektledare med mångårig erfarenhet.

IT-säkerhet och informationssäkerhet

Nätverk och kommunikation

Webbutveckling och webbdesign

Unix och Linux

Microsoft Klient Server

Mobila tjänster

Infrastruktur

Projektledning

 
 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Maila oss

070 66 47 000

Ring oss
Skicka ett meddelande!